Tag Archives: kurban ibadeti nedir

Ölmüş Kimselere Kurban Kesilir mi?

Bir kimse, sevabını ölmüş bir akrabasına veya sevdiği bir kimseye bağışlamak üzere kurban kesebilir. Tıpkı ölen bir insanın ardından onun adına sadaka verildiği, hacc yapıldığı gibi, kurban da kesilebilir. Nitekim Peygamber Efendimiz, ümmetinden kurban kesemeyenler adına kurban kesmiştir. Ebu Davud, Sünen’inde “Ölen kimsenin ardından kurban kesme” adı altında müstakil bir başlık yaparak şu hadisi rivayet […]

Akîka Kurbanı Nedir?

Yeni doğan çocuğun ilk günlerinde Cenab-ı Hakk’a bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbana “akîka kurbanı” adı verilmiştir. Esasen akîka yeni doğan çocuğun başındaki ana tüyünün adıdır. Akîka kurbanı Hanefî mezhebinde mübahtır. Ama böyle şükür niyetiyle yapılan bir mübah kurbiyete dönüşmektedir. Zira niyet, âdetleri ibadete, mübahları da taate yani yapılmasından dolayı sevap kazanılan bir amele çevirir. […]

Nezir (Adak) Kurbanı

Nezir, yüce Allah’a saygı için yasak olmayan bir işin yapılmasını üzerine alıp yüklenmektir ki, bir kimsenin dinen yükümlü olmadığı ibadet cinsinden bir şeyi kendisi için vacip kılması demektir. Türkçesi “adak”tır. Adakta bulunma, arzu edilen sonuçları elde etme veya beklenmeyen kötü durumlardan korunmada Allah’ın yardımına davetiye çıkarma gayesiyle başvurulan dinî bir davranış mahiyetinde olup, hemen hemen […]

Kurbanlık Olacak Hayvan ile İlgili Şartlar – 5

Kurbanın ibadet niyetiyle kesilmesi şarttır. Allah’ın insanın yaptığı hiçbir ibadete ihtiyacı olmadığı gibi keseceği kurbana da ihtiyacı yoktur. Ancak Allah, kurban kesme emriyle kullarını imtihan etmekte, onların İlahî emirlere itaatteki hassasiyetlerini, Allah’a yakınlık derecelerini ölçmektedir. Temelde Allah’ın hoşnutluğu hedeflenilerek yapılması gereken ibadet ve kurbetlerde, Hakîm olan yüce Mevla birçok hikmetler ve maslahatlar koymuştur. Kurban kesmenin […]

Hayvanın Kurban Olmasına Engel Olan Kusurlar

* İki gözünün veya bir gözünün kör olması. * Kesilecek yere yürüyemeyecek kadar topal olması. * İki kulağının veya bir kulağının kesik olması. * Dişlerinin tamamının veya çoğunun dökülmüş olması. * Boynuzlarının ikisinin veya birisinin kökten kırılmış olması. * Hayalarının ve meme uçlarının kopmuş olması. * Kuyruğunun yarısı veya üçte birinden fazlasının kesilmiş olması. * […]

Kurbanlık Olacak Hayvan ile İlgili Şartlar

Kurban, koyun, keçi, sığır, manda, deve veya bu hayvanların türdeşlerinden kesilebilir. İslâm âlimleri bu hususta ittifak etmişlerdir. Kur’ân-ı Kerim’de kurbanlık olarak kesilecek hayvanlar şu şekilde ifade edilmiştir: “Biz her ümmete kurban ibadeti koyduk ki Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği en’âm (deve, sığır, koyun) cinsinden hayvanları keserken Allah’ın adını ansınlar. (Hac, 22/34 ) Ayette geçen “en’âm” […]

Kurban Kesmek İçin Akıllı ve Büluğa Ermiş Olmak

Kurban bayramında kurban kesmekle yükümlü olmak için akıl ve büluğ şarttır. Bundan dolayı çocukların ve delilerin mallarından kurban kesilmesi gerekmez. Fetva da buna göredir. Bununla birlikte bir kimse kendi malından çocuğu için kurban kesebilir. Bu da güzel bir davranıştır.

Kurban Kesmenin Hikmetleri

Her şeyden önce şu hakikat bilinmelidir ki, ibadetler Allah emrettiği için yapılır. Allah’ın emri ile yapılan ibadetlerde de bildiğimiz bilemediğimiz sayısız hikmetler vardır. Allah şu ayette kurban ile neyin hedeflendiğini bildirmektedir: “Biz her ümmete kurban ibadeti koyduk ki, Allah’ın kendilerine erzak olarak verdiği hayvanları keserken Allah’ın adını ansınlar.” (Hac suresi, 22/34) Kurban ibadeti yerine getirilirken, […]

Türbelerde, Törenlerde, Açılışlarda Kurban Kesilebilir mi?

Mezarları tamamıyla sağlam ve sahih düşüncelerle türbe haline getirilen zevat-ı kiramı ziyaret etmenin, onların huzurunda onları şefaatçi yaparak Cenab-ı Hakk’a yalvarıp-yakarmanın hiçbir mahzuru yoktur. Önceleri bu niyetle türbeleri ziyaret eden insanlar ve özellikle bunlar arasında zengin olanlar, ziyaretleri esnasında kurban kesip, etini fakir-fukaraya dağıtmışlar, sevabını da türbe sahibine bağışlamışlardır. Bir teamül haline gelen, örfe mâlolan […]

İmkânı Olduğu Halde Kurban Kesmeyen Kimseye Ne Gerekir?

Kurban bayramı günlerinde imkânı olduğu halde kurban kesmeyen kimse daha sonra fakirleşse yani kurban kesemeyecek bir duruma gelse, bu kimsenin kurban olabilecek bir koyunun değeri kadar bir parayı tasadduk etmesi üzerine bir borçtur. İmkânı olduğu zaman bu miktarı tasadduk etmesi gerekir.