Tag Archives: kadının tek başına hacca gitmesi

Bir Kadın Tek Başına Hacca Gidebilir mi?

Hanefî mezhebine göre yanında mahremi olmayan kadına hac farz değildir. Ancak Şafiî’ye göre, hacca gidecek kadının yanında itimat ettiği iki veya daha fazla kadın bulunması kâfidir. Hattâ yol güvenliği mevcut olduğu takdirde haccını tek başına da gidip yapabilir. Bir kadın, bu meselede Şafiî’yi taklit edebilir. Hac ibadeti maddî durumu müsait, sağlığı yerinde, aklı başında kadın […]