Tag Archives: islamın şartları

İman’ın Şartları (Esasları)

   İmanın şartlan altıdır: 1. Allah’a intan, 2. Meleklere iman, 3. Kitaplara iman, 4. Peygamberlere iman, 5. Ahiret gününe iman, 6. Kadere (hayr ve şerrin Allah’tan olduğuna) iman. İslâm’ın şartları beştir: 1. Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed (sav)’in Allah (cc)’ın rasülü olduğuna şehadet etmek, 2. Namaz kılmak, 3. Zekât vermek, 4. Oruç tutmak, 5. Hacca […]

İslam Dini Nedir?

İslâm, silm u selâmet maddesinden gelip, kulun Allah’a teslim olması, O’nun buyruklarına inkıyat etmesi, salim ve emin bir yola girerek selâmete yürümesi, herkese hatta her şeye güven vaad etmesi, elinden- dilinden kimsenin rahatsız olmaması manalarına gelir. İslâm; esasları Allah’ın mesajlarına dayanan ve Peygamber Efendimiz (sallâllahu aleyhi ve sellem) tarafından tebliğ ve temsil edilip yaşanan ve […]

Müslüman Olmak İsteyen Ne Yapmalı?

Kelime-i Şehâdet Getirmek • Müslüman olmak isteyen, öncelikle  “Allah ‘tan başka tanrı yoktur, Muhammed Allah ‘in elçisidir” diyerek kelime-i şehâdet getirmeli, İslâm dini dışındaki bütün dinlerden uzaklaşmalı ve Allâh’ın birliğine kalpten inanmalıdır. Çünkü Allâh (c.c.) nezdinde tek din İslâm’dır. Allâh (c.c.) şöyle buyurmuştur: “Hiç şüphesiz Allah’ın nazarında makbul din, İslâm’dır. “Şimdi her kim İslâm ’dan […]

İslamın Sekiz Prensibi (Mükellefin Sekiz Fiili)

İslam’da sekiz fiil var ki; mükellef (büluğ, er­ginlik) çağına gelmiş akıllı her Müslümanın her adımı ve her hareketi bu sekiz fiilden birisine da­hildir. Her adımı, her hareketi bu fiillerden birisine girer. Bu sekiz fiili bilmeyen Müslüman karanlıkta yürüyen, ne tarafa gittiğini bilmeyen âmâ (kör) gi­bidir.   Bu sekiz fiil şunlardır: Farz, Vacip, Sünnet, Müstehab, Mübah, […]