Tag Archives: ihrmrklm1

İhram Ayakkabısı

İhrama girmek Haccın şartlarından birisidir. İhrama girmenin bazı koşulları ve şartları vardır. Bu şartlar kadın ve erkek için tamamen aynı değildir. Erkek ve kadının ihram şartları bazı konularda eşitken bazı konularda farklılık göstermektedir. İhramlıyken erkek ve kadın için aynı olan konular şunlardır; niyet, telbiye, beden temizliği, gusül, tırnak kesmek, güzel koku sürünmek ve ihram namazıdır. […]

İhramlı iken Eldiven Giymek Caiz Midir?

İhramlı iken eldiven giymek hem erkekler, hem de kadınlar için caiz değildir. Ayrıca, ihramın belden aşağıya olan parçasını iğne ile tutturmak veya bağlamak caizdir, ancak üstteki parçasını bağlamak veya iğne ile tutturmak caiz değildir.

İhramın Yasakları Nelerdir?

İhramın belli başlı yasakları şunlardır: 1. Erkeğin dikişli elbise giymesi, (palto, ceket, ve benzeri dikişli elbisenin ihramlı iken omuzlara atılması haramdır. Ancak, alt tarafı üste, üst tarafı da alta gelecek şekilde çevrilip omuzlara atılmasında bir sakınca yoktur.) 2. Erkeğin başını kapatması. Kadının da yüzünü kapatması. 3. Saçları taramak. 4. Saçları tıraş etmek. 5. Tırnakları kesmek. […]

İhramın Keyfiyeti

1. Hazırlık. İhrama hazırlık; yıkanmak, güzel kokular sürünme erkeğin dikişli elbiselerini çıkarması, ihrama girmeden iki rekât ihram namaz kılmak. 2. Niyet. Niyet şöyle yapılır: “Allah için hac veya umre ibadetini yapmaya niyet ettim ” diye kalben niyet eder, bunu lisanen de söylemek sünnettir.

İhram Resimleri

Hac yada umre yapacak bir kimsenin ilk işi ihrama girmektir. İhrama girmek haccın ve Umre’nin şartıdır. İhrama girmeden hac yada Umre yapılamaz. İhrama, “hac ayları” içinde girilir. Hac ayları, Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk on günüdür. Bu aylar, haccın başladığı ve devam ettiği aylardır. İhrama giren kimse için bazı iş ve davranışlar […]

İhram Resimleri

   Hac yada umre yapacak bir kimsenin ilk işi ihrama girmektir. İhrama girmek haccın ve Umre’nin şartıdır. İhrama girmeden hac yada Umre yapılamaz. İhrama, “hac ayları” içinde girilir. Hac ayları, Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk on günüdür. Bu aylar, haccın başladığı ve devam ettiği aylardır. İhrama giren kimse için bazı iş ve […]

İhram İlgili Hadisler

    Hac ve umre ziyaretlerinde ihram uyulması gereken bir kuraldır. ihram ilgili hadisler de yer almaktadır. Bazı ihram ilgili hadisler şöyledir; İbnu Ömer anlatıyor: “Resûlullah muhrimin giyeceği şeylerden sorulmuştu, şu cevabı verdi: “Muhrim ne kamis (gömlek), ne sarık, ne bürnus. ne şalvar ne de vers veya zaferân bulaşmış bir giysi taşımaz. Ayağında da mest (ve […]

İhram Niyeti

 ihramın iki farzı vardır: ihram niyeti ve telbiye getirmek. ihram niyeti, yapılmak istenen ibadetin umre veya hac, ya da hem umre hem hac olduğunun kalben belirlenmesi demektir. Bu belirlemenin dil ile ifade edilmesi müstehaptır. İhrama giren kimse eğer yalnız hac yapmak istiyorsa, “Allah’ım! haccetmek istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul buyur,”Eğer yalnız umre yapmak istiyorsa, “Allah’ım! Umre […]

İhrama Girme

Dinimiz ile alakalı pek çok bilgiye sahip olsak da hac ve umre ibadetlerinde eksik ve yanlış bilgiye rastlamamız olasıdır. Bu tür organizasyonları düzenleyen tur şirketlerimiz hac ve umre adaylarımıza kolaylık açısından rehber hocaları kafilelerine dahil etmektedir. Bu rehberlere en çok sorulan soru ihrama girme konusu olmaktadır. Aslında basit ve pek çok kuralı yoktur.

Hacda İhram

     Maddi ve sağlık yönünden durumu elverişli olan her Müslüman hac görevini yerine getirmelidir. hacda İhram elbisesi giymek, hac şartlarından birisidir ve hac onunla başlar. Bu özel bir ibadet için özel bir elbisedir. Yüce Allah en büyük farzlarından birisini yerine getirmek için temiz ve dikilmemiş olmak gibi özeli şartlar taşıyan belirli bir elbiseyi giymeyi farz […]