Tag Archives: hz. muhammed mucizeleri

Hz. Muhammed (S.A.V.)’İn Teçhiz Ve Tekfini,Mübarek Merkadı

    Ebû Eekir (Allah ondan razı olsun): — «Hazret-i Resûlullah’ın teçhiz ve kefenlenmesi Resul evi halkına aittir!» deyince Abbas: — «Yabancılardan hiç kimse içeri girmesin!» dedi. Ev halkı kapıyı kapadı. Hücreden ansızın bir ses geldi. Bu ses: — «Peygamberi yıkamayın!.. O mübarek vücut tertemizdir, paktır. Gusle muhtaç değildir!» diyordu. Sesin nereden geldiği inceden inceye […]

Azrail (A.S.)’in Ölüm İzni İstemesi

     Ölüm Meleği Azrail (A.S.) odanın, kapısına gelip içeri girmesine izin verildikten sonra içeri girdi: — Esselâmü Aleyke yâ eyyühennebi! dedi. Allahü Teâlâ sana selâm gönderdi. Bana da: Muhammed’in ruhunu O’nun izni olmadan alma! diye buyurdu. Mübarek izniniz olmadan ruhu şerifinizi almayacağım!.. Resulullah (S.A.V.) de: — Ey Melekül Mevt! Ey ölüm Meleği! Ruhumu kabzetmeye […]

Hazret-İ Muhammed (S.A.V.)’ İn Mübarek Ruhunun Kabzı

     İbn-i Abbas (Allah ondan razı olsun) şöyle demişlerdir. — Resulullah (S.A.V.)’in ölüm günü Hak Teâlâ Azrail (A.S.)’a şöyle emretti: — Var Habîbimden izin iste! İzin verirse mübarek ruhunu al. Eğer izin vermezse geriye dön. Azrail (A.S.) yanındaki bir melâike ile ve cevherlere boğulmuş süslü elbiseler giyerek geldiler. Azrail (A.S.) ârabî kılığında Hazret-i Muhammed […]

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Hastalığı ile İlgili Sekizinci Olay

    İmam Ali (Allah ondan razı olsun) şöyle demiştir: — O Hazretin hastalığı artınca vasiyetlerde bulundu. Ben: — Yâ Resûlallah! Bu vasiyetler veda alâmetidir! dedim. O da şöyle buyurdu: — Evet yâ Ali! Gönlüm bu dünyaya darıldı. Sonra yastığa dayanıp uykuya daldı. Daha sonra da mübarek gözlerini açtı. Ve: — Ey Cebrail! Ettiğin anda […]

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Hastalığı ile İlgili Yedinci Olay

    Hastalığı günlerinde bir kez, Hazret-i Resulullah (S.A.V.) kendinden geçti. Müminlerin analarından birisi mübarek burnuna, bir rivayete göre ağzına ilâç damlattı. O zamana kadar Resulullah (S.A.V.) ilâç verilmesini yasaklamıştı. Kendisinin hatunları bu yasaklamayı nezahetine yorarlardı. Yani ilâçtan iğreniyor sanırlardı. O baygınlıktan kurtulduğu zaman, eşlerine: — Niçin böyle yaptınız? diye sordu. Onlar da: — Abbas […]

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Hastalığı ile İlgili Altıncı Olay

    Bir rivayete göre Hazret-i Muhammed (S.A.V.) biraz sağlığa ka­vuşmuştu. Pazartesi günü ki kendilerinin son günüydü. Ebu Bekir Hazretleri Müslümanlarla sabah namazını kılıp edâ ediyordu. Resu­lullah (S.A.V.) iki kişiye dayanarak odasının kapısına kadar geldi. Ashab-ı Karama baktı. Saflarını gördü. Sevindi, gülümsedi. Ebû Be­kir (R.A.)’a: —     Resûlüllah geldi! diye haber verdiler. O da, Onun namaz […]

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Hastalığı ile İlgili Beşinci Olay

    Hastalık günlerinde her vakit Bilâl Habeşî (Allah ondan razı olsun) namaz için Ezân-ı şerif okurdu. Peygamber (S.A.V.) de cemaatle namaz edâ ederdi. Hastalık artınca üç gün evden dışarı çıkmak mümkün olmadı. Rivayet edilmiştir ki hastalığın sonunda on vakit namazı cemaatla kılması nasip olmadı. Kimileri der ki: — Cemaatle kılınmayan namazın ilki bir yatsı […]

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Hastalığı ile İlgili Dördüncü Olay

    Abbas oğlu Hadl’dan (Allah ondan razı olsun) der ki: — Hazret-i Resulullah (S.A.V.)’in hastalığının şiddetli zamanında elimi tutup evinden dışarı çıktı. Mescide gelerek minberde oturdu. Bilâl Habeşî’ye şu buyruğu verdi: — Yâ Bilâl! Halka nida kıl ki benim son vasiyetimi dinlesinler. Burada hazır olsunlar. Bilâl da emredileni yaptı. Medine halkı bunu işitince alışveriş […]

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Hastalığı ile İlgili Üçüncü Olay

    Medineli Ansar Hazret-i Muhammed (S.A.V.)’in hastalığının günden güne arttığını görünce içlerinde sabırları evlerinde rahatları kalmadı. Şaşkına dönerek Mescid-i Nebevî’de bir araya geldiler. Hazret- i Abbas ile oğlu Fadl, Ali (Allah onların yüzünü kerîm kılsın) birbiri ardınca Hücreyi Peygamberî’ye girip AnsaPın hallerini bildirdiler. O da eli ile işaret ederek: — Ansar ne diyor? diye […]

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Hastalığı ile İlgili İkinci Olay

     Hazret-i Muhammed (S.A.V.)’in hastalığı artıp şiddet bulunca Ashab-ı Kiram mübarek hücresinde toplandılar. Resulullah (S.A.V.): — Divit ve kâğıt getirin! Size vasiyet edeyim ki benden sonra kötü yola düşmeyesiniz! dedi. Bu zaman ashab fikir ayrılığına düştüler, kimisi: — Resulullah (S.A.V.)’in buyruğu ile amel etmek gerektir! dediler. Kimileri de: — Bu söz hastalık demlerinde söylenilen […]