Tag Archives: hac

Hacda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Şuurlu, bilgili, basiretli, mü’min hacı,  nice hikmetleri düşünerek, duyarak, ruhunu, Allah ve Rasulü’nün aşkı ile yıkar, terte­miz pırıl pırıl mü’min olur. Kamil mü’min, İslam’ın nice hassasiyetlerini düşünür, kendi kendini muhasebe, muhakemeye tabi tutar. O mübarek toprakların kıymetini bilir. Büyük ilim ve irfan hâzinesi olan İmam Ma­lik hazretleri, İmam Şafii hazretlerinin ifadesine göre seksenden fazla arap […]

Hac ve Umrenin Faydaları

Hacca giden Müslüman, çok büyük manevî tasfiye, tezkiye ve yüksek tecelliye mazhar ol­maktadır. O mübarek mekanlara, Allah’ın evine; Beytüllah’a, Kâbe’ye, Arafat’a İlahî tecellilerin zuhur ettiği, Allah’ın kelamının (Kur’an’ın) nazil olduğu, yüce Peygamberimiz’in yaşadığı, mübarek ayak­larının bastığı namaz kıldığı, dua ettiği mukaddes yerleri ziyaret ettiğini, vücudunun her zerresinde hisseden Müslüman, bambaşka duygulara, he­yecanlara erişir. Basit duygu […]

Hac ve Haccın Hikmetleri

Yüce Allah (cc) şöyle buyuruyor: “Yoluna gücü yetenlerin o evi (Kâbe’yi) haccet­mesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bilmelidir ki Allah bütün alemlerden müstağnidir.” Hac, İslam’ın beş şartından biridir. Hem malî, hem bedenî ibadettir. Yüce Allah şu ayet­lerle bu şartı, farzı bildirmektedir: “Şüphesiz alemlere bereket ve hidayet kay­nağı olarak insanlar için kurulan ilk […]