Tag Archives: esmaül hüsna

Allah’ın 99 İsmi ve Anlamları

Allah: Cenab-ı Hakk’ın bütün isim ve sıfatlarını kendinde toplayan Zatına delalet eden özel ismi. Rahmân: Bütün mahlukatına, inanana, inanmayana merhamet edip nimetlendiren. Rahîm: Allah’ın Rahman sıfatıyla lütfettiklerini imanla güzelce değerlendirenlere hususî rahmetini ifade eden ve “Çok merhametli” manasına gelen ismi. Melik: Varlığın gerçek hükümdarı. Kuddûs: Her türlü kusur ve noksanlıktan uzak, tahdid ve tasvire sığmayan, her özelliğinde […]

Allah’ın İsimleri

Biz, bize ait isimleri anne ve babamızın isimlendirmesiyle değil de sonradan elde edeceğimiz maharetlere göre almış olsaydık, kimimiz ekmek pişiren ma’nâsına “Habbâz”, kimimiz, marangozluk işlerini iyi becermesiyle “Neccâr”.. vs. gibi isimler alırdık. Yani kimin mahareti hangi yönde ise, alacağı isim o manâyı ifâde eden bir isim olurdu. Bazen bu isimler, mübâlâğa kalıbıyla da ifâde edilir. […]

‘Allah’ Lafz-ı Celîlinin Anlamı Nedir?

Allah lafz-ı celîl’iyle ilgili olarak İslâm âlimleri -O’nun kendisini kullarına tanıtmış olduğu beyanları esas alarak- şöyle demişlerdir: Allah, varlığı kendinden (Vâcibu’l-vücud) ve bütün hamd ve övgülere lâyık en yüce varlığın adıdır. Bu tarifteki varlığı kendinden’ kaydı, Allah’ın yokluğunun düşünülemeyeceğini, var olmak için başka bir varlığın desteğine muhtaç olmadığını, dolayısıyla O’nun kâinatın yaratıcısı ve yöneticisi olduğunu […]

Esmaül Hüsna Nedir ?

Esmaül Hüsna Nedir ? Esmaül Hüsnanın anlamı Allah-u Tealanın en güzel isimleri demektir. Allah-u Tealanın 99 adet Esmaül Hüsnası bulunmaktadır. Bu Esmaül Hüsnaları bilmek çok önemlidir. Esmaül Hüsna ile dua etmek, Allah’a onun güzel isimleri ile yalvarmak en makbul dualardandır. Peki bu denli önemli olan Esmaül Hüsna Nedir ve isimleri nelerdir ? 1- Allah 2- […]

Kenzül Arş Türkçe Anlamı

Kenzül Arş Türkçe Anlamı Melik olan, Hak olan, Mübin olan Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem olan, Adil olan ve Metin olan Allah’tan başka ilah yoktur. O, bizim ve bizden öncekilerin Rabbidir. Ey Rabbimiz senden başka ilah yoktur. Seni teşbih ederiz. Şüphesiz ki ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd […]

Esma-i Hüsna ve Okunacak Adetler

Her Esma’nın kendine ait sayısı vardır.Esma-i Hüsna ve okunacak adetlerle  Allah’a dua etmek duaların kabulüne vesile olur. Esma-i Hüsna ve Okunacak Adetler Yâ Allâh 66 Yâ Latıyfü 129 Yâ Rahmân 298 Yâ Habîru 812 Yâ Rahıym 258 Yâ Halîmü 88 Yâ Melikü 90 Yâ Azıymü 1020 Yâ Kuddûs 170 Yâ Gafûru 1286 Yâ Selâm 131 […]