Tag Archives: dnesrlrrklm1

Çocuklar İçin Dini Kitaplar

İnsanları belli bir yaştan sonra eğitmek, değiştirmek çok zordur. Bu yüzden eğitime öğretime çocuk yaşlarda başlamak en doğrusudur. Her eğitim gibi dini eğitimde çocukluk çağı ile başlamalıdır. Çocuklara dinimizin gereklerini öğretmek istiyorsak unutmamalıyız ki öncelikle kendimiz onlara örnek olmalıyız. Laf ile değil hareketlerimiz ile çocuklarımıza doğru davranışları aktarmalıyız. Örnek olarak namaz kılmayan bir ebebey çocuğuna […]

Mbsts kitabı

Sınavlar edinilen bilgileri en iyi ölçme yöntemleridir. Okullarda öğrencilerin durumlarını anlamak için yapılan sınavlar dışında da bir çok sınav vardır. Özellikle kamu kurumlarına devlet memuru olmak için adaylar belli bir sınavdan geçmek zorundadırlar. Bu sınavlardan biride MBSTS sınavıdır. Mbsts sınavının açıklaması Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı şeklindedir. Bu sınav Diyanet işlerin tarafından personel alımı için […]

Kuranda Geçen Erkek Bebek İsimleri

İki kişinin evlenmesi ile birlikte aile kurumunun temelleri atılır. Dinimizde de evlenmenin yeri çok önemlidir. Allah’ın emirlerinden biride aile kurmak evlenmektir. Müslümanlar kendilerine uygun eşlerle evlenerek aileler kurmalıdırlar. Aile kurmaktan sonra aileyi genişletmekte önemlidir. Çoğalmak evlat sahibi olmak ailenin temellerini sağlamlaştırır. Müslüman aileler müslüman olan çocuklarını yine dinimizin emrettiği şekilde yetiştirmekle sorumludurlar. Yeni bir çocuk […]

Hayrat Yayınları

Hayrat Yayınları ülkemizde en çok Kuran ve dini eser basım ve yayını yapan kurumlardan biridir. Hayrat Yayınlarının dini eser ve Kuran alırken özellikle Hayrat Yayınlarını isteyen yüksek sayıda takipçisi bulunmaktadır. Hayrat Yayınları ürün portalı çok geniştir. Özellikle Kuran-ı Kerim üzerine bir çok çalışması bulunmaktadır. Ahmet Hüsrev hattı ile basılan Kuran-ı Kerimleri kolay okunması sebebi ile […]

Yıldızname

Yüzyıllar boyunca yıldızlar, yıldızların hareketleri, yıldız hareketlerinin  dünya ile ilişkisi ve yıldızların insan üzerindeki etkisi bilim insanlarınca merakla araştırılmıştır. Yıldızların ve gezegenlerin insanlar üzerindeki etkilerini inceleyen bu bilim dalına astroloji denilmektedir. Astroloji sayesinde burçlar bulunmuştur. Burçların tamamına yıldızname denilmektedir. Yıldızname insanların doğum tarihine göre yıldızların konumuna göre hangi burçtan olduğunu belirler. On iki adet yıldızname […]

Fıkıh Kitapları

İslamiyeti tam olarak anlamamız için alimler tarafından bazı ilem dalları geliştirilmiştir. Fıkıh ilmide islami ilimlerin en önemlilerinden biridir. Fıkıh ilmini anlatan kitaplara fıkıh kitapları denilmektedir. Fıkıh kelimesinin kısaca sözlük anlamı; bir şeyi incelikleri ile tam olarak anlamaktır. Fıkıh ilmi ise islamiyeti, dinimizi bütün icelikleri ve ayrıntıları ile tam anlamıyla kavramak anlamaktır. Fıkıh kitapları islami içerikli […]

Hadis Kitapları

Hadis ; Peygamber Efendimiz’in (sav) yaptığı fiiler veyaya söylediği sözlere denir. Hadisler bizlere kadar O’nun yanında bulunanlar, ashabı  veya Ehli Beytinin rivayetleri ile ulaşmıştır. Hadisler Ayetler den sonra müslümanlar için en güvenilir kaynaklardandır. Hadisler günümüzde bir ilim dalı olarak incelenmektedir. Hadisler iki bölümde incelenmektedir. Bunlardan birincisi ” Metin”  yani Hadis’in içeriğinin olduğu kısım ikincisi ise […]

Gizli İlimler Kitabı

Kitaplar konularına göre bir çok kısımlara ayrılır. Dini içerikli kitaplar, romanlar, hikayeler, şiir kitapları, politik kitaplar, ders kitapları, macera kitapları, biyografi kitapları ve gizli ilimler kitabı kitap çeşitlerine verilebilecek örnekler arasında sayılabilmektedir. Gizli ilimler kitabı muhteviyat bakımından astroloji, bazı özel durumlarda okunacak dualar, ebced hesapları, burçlar hakkında bilgiler, havas bilgileri gibi konuları içeriğinde bulunduran ve […]