Tag Archives: diyanet

Zekâtın Tarihçesi

Zekât, sadece İslâm dininin ortaya koyduğu bir ibadet değil, tarih boyunca devam edegelen temel bir uygulamadır. Konuyla ilgili ilahi kitaplara bakıldığında, Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi semavî dinlerde de benzeri uygulamaların varlığı dikkat çekmektedir. Tevrat ve İncil’e bu açıdan bakıldığında, fakirin korunup kollanması, genel manada cömertlik ve bununla ilgili detaylarla sadaka vermeyi ifade eden birçok emir […]

Oruç Fidyesi Nedir?

Sürekli bulunan bir hastalıktan veya yaşlılıktan dolayı oruç tutma imkânları olmayan kimselerin, tutmaları gereken her gün için sabah-akşam iki öğün bir fakiri doyurmalarına fidye denmektedir. Kefarette olduğu gibi, fidyede de, hem oruç tutması gereken kimse fidyeyle bu mükellefiyetten kurtulmakta, hem de toplumsal dayanışmanın önemli bir unsurunu teşkil eden fakirleri doyurma meselesi karşılanmış olmaktadır. Bu hususla […]

Definelerin Zekâtı Ne Kadardır?

   Defineler; a) İslâm definesi, b) Cahiliye definesi, ve c) Şüpheli define olmak üzere üç kısımdır. İslâm definesi Bu, üzerinde İslâm nişanı, tevhid kelimesi gibi bir alamet bulunan para ve eşyalara verilen isimdir. Bunlar, yitik eşya hükmünde olduğundan, bunları bulanlar, fakir iseler kendilerine harcarlar, fakir değillerse ya fakirlere ya da İslâm devletine verirler. Cahiliye definesi […]

Koyun ve Keçilerin Zekâtı Ne Kadardır?

    Kırda otlayan koyun ve keçiler 40’tan az olduğunda onlara zekât düşmez. 40’tan fazlası için verilecek zekât miktarı aşağıda gösterildiği gibidir: 40’tan 120’ye kadar olan koyun ve keçilerde bir koyun veya keçi, 121’den 200’e kadar olan koyun ve keçilerde 2 koyun veya keçi, 201’den 399’a kadar olan koyun veya keçilerde 3 koyun veya keçi, […]

Zekât ın Farz Olmasının Şartları

    Bir kimseye zekât’ın farz olması için o kimsede şu şartların bulunması gerekir: 1) Müslüman olmak, akıllı olmak ve büluğ çağma ermek. Buna göre, gayr-ı muslini, deli ve çocuk zekât vermekle yükümlü değildir. Velileri, çocukların malından zekât veremez. 2) Nisab miktarı mala sahip olmak. Temel ihtiyaçlarından ve borçlarından başka, malı nisab miktarına ulaşan kimse […]

Namazların Kaza Gerektiren Sebepleri Nelerdir?

Allah Resûlü’nün (aleyhissalatü vesselam) bu husustaki ifadesi şöyledir: “Biriniz uyuyakalır veya unutur da bir namazı vaktinde kılamaz ise, hatırladığı vakit o namazı kılsın; o vakit, kaçırdığı namazın vaktidir.” Vaktinde kılınamamış olan beş vakit farz namazın kazası farz, vitir namazının kazası ise vacip olur. Sünnet namazlar, kural olarak, kaza edilmez. Bununla birlikte sabah namazının sünneti farzı […]

Namazların Kazası Nasıl Olur?

Bir namazı vaktinde kılmaya “eda”, namazda oluşan herhangi bir eksiklik sebebiyle aynı namazı vakti içinde tekrar kılmaya “iade”, vaktinden sonra kılmaya ise “kaza” denir. Vaktinde kılınamayan namaza “fâite” (çoğulu fevâit) denir. Vaktinde kılınamamış namazı ifade için “kaçmış” anlamındaki fâite kelimesinin kullanılmış olması, bir Müslüman’ın namazı kasten terk etmeyeceğini, vakti içinde eda edeceğini, ancak uyuma ve […]

Bayram Namazı

Bayram namazı, biri Ramazan Bayramı’nda diğeri Kurban Bayramı’nda olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rekâtlık bir namazdır. Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîlere göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani Cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe Cuma namazında namazdan […]

Çocuğunuza Hacdan Bahsedin

Fıkıh terimi olarak ise hac, “Mekke şehrindeki Kâbe’yi ve civarındaki kutsal sayılan özel yerleri, özel vakit içinde, usulüne uygun olarak ziyaret etmek ve yapılması gereken diğer menâsiki yerine getirmek” demektir. Ilımların hepsine birden hac törenleri anlamında “menâsikü’l-hac” denir. İslâmiyet’in beş esasından biri olan hac, hicretin IX. yılında farz kılınmıştır. Haccın  farz olduğu hükmü, Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet’te […]