Tag Archives: cahiliye dönemi nedir

Cahiliye Dönemi

İslâmiyet’ten önce Arabistan’da yaşanan döneme “cahiliye dönemi” denir. Bu dönemde cehaletin her türlüsü mevcuttu. Cahiliye döneminde güçlü olanlar zayıf olanları eziyordu. Hakkı elinden alman zayıflar koruya­cak hiçbir merci yoktu. Kadınların durumu içler açışıydı. Hiçbir hakları yoktu, bir eşya gibi alınıp satılabiliyorlardı. Kız çocukları, utanç ve zayıflık vesilesi ola­rak görüldüğünden diri diri toprağa gömülüyorlardı. Cahiliye döneminde […]