Tag Archives: bedel nedir

Bedel Hac ile İlgili Sorular

1.Niyabet (Bedel) nedir, hangi ibadetlerde geçerlidir? Niyabet, vekalet; başkası adına vekil olmaktır. Niyabet ihtiyar ve zaruret halinde, yalnız mal ile yapılan zekât ve sadaka gibi ibadetlerde cereyan eder. Yalnız beden ile yapılan namaz, oruç gibi ibadetlerde geçerli olmaz. Hem mal hem beden ile yapılan hac gibi ibadetlerde de acz bulunduğu zamanlarda zaruretten dolayı cari olur. […]