Tag Archives: Allah sevgisi ile ilgili hikaye

Allah Sevgisi

Allah sevgisi ile ilgili Ayet: “İnsanlardan kimi de Allah’tan başka şeyleri O’na eş tutuyorlar da onlan, Allah’ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman edenlerin Alah sevgi­si daha kuvvetlidir. O zulmedenler, azabı görecekleri zaman bütün kuv­vetin Alah’a ait olduğunu ve Alah’ın azabının gerçekten çok şiddetli bu­lunduğunu keşke anlasalardı!” (Bakara; 165) Allah sevgisi ile ilgili Hadis: “İçinizde Alah’ı […]