Ta’dil-i Erkân’a Riâyet Etmek

By | 8 Haziran 2015

tadil-i-erkana-riayet-etmek    Namazlarda tadil-i erkâna riâyet etmek, İmam Ebu Yusuf a göre bir rükün olduğundan farzdır. Ta’dil-i erkândan maksat, kıyam, rükû ve secde gibi rükünların eksiksiz yapılmasıdır. Meselâ: Rükû’dan kıyam’a kalkıldığında vücut dimdik olmalı ve sükun bulmalı; en az bir kere sübhanallahi’l-azîm diyecek kadar ayakta hareketsiz durup ondan sonra secdeye gitmelidir. Diğer rükünlar da aynı şekilde yapılmalıdır. Secde aralannda da böylece bir teşbih miktarı hareketsiz durulmalıdır.
Ta’dil-i erkân, İmam-ı Azam ve İmam Muhammed’e göre vaciptir. Birinci gö¬rüşe göre, ta’dil-i erkâna riâyet edilmeksizin kılınan namazın yeniden kılınması gerekir. İkinci görüşe göre ise ta’dil-i erkâna riâyet edilmeksizin kılman namazın yeniden kılınması gerekmez, yalnızca sehiv secdesi gerekir. Ancak, ta’dil-i erkân’a riâyet edilmeksizin kılman namazın yeniden kılınması daha evladır.