Süt Emme Sebebiyle Evliliğin Haram Oluşu

By | 23 Nisan 2015

sut-emme-sebebiyle-evliligin-haram-olusu     Emmenin özelliği, emzirenin insan olması; vaktin özelliği, emmenin emme müddeti içinde bulunmasıdır.
Ebu Hanife’ye göre, emmenin müddeti, doğum anından itibaren 30 aydır, yani 2,5 senedir. İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed’e göreyse, doğumdan itibaren 24 aydır, yani 2 senedir.
Bu bakımdan, 2,5 yaşından sonra bir kadından süt emen çocuk, o kadına haram olmaz.
Emme müddeti içinde bulunan bir çocuk, memesinde süt bulunan bir kadından emerse, hem o kadın ile, hem onun mahremleriyle, hem de o memeden emenlerle o çocuk arasında nikâh haram olur.
Emmenin veya emzirmenin sayısı ve miktarı hakkında bir kayıt veya şart bulunmadığından, emmenin azı da çoğu da haramlığa sebep olur.
Haramlığa sebebiyet vermesi açısından, emmenin illa da memeden olması gerekmez. Kadının sütunun bir aletle çocuğa verilmesi de aynı neticeyi doğurur.
2,5 yaşını doldurmamış çocuğun, sütten kesilmiş olup yemek yiyor olması, süt emme haramlığının gerçekleşmesine mani olmaz.