Süt Devresinden Sonra Çocuk Terbiyesi – Sünnet Ettirmek

By | 22 Nisan 2015

sut-devresinden-sonra-cocuk-terbiyesi-sunnet-ettirmek    Sünnet olmak, İslâm dininin alâmeti farikalarından biridir. Birçok dinde olduğu gibi, İslâm dini de bunu kabul etmiştir. Resûlullah (sav) bu konuda şöyle buyurmaktadır:
“Fıtrat beştir: Sünnet olmak, etek traşı olmak, bıyığı kesmek, tırnaklan kesmek ve koltuk altını yolmak.” (Buharî, Libas 63-64, Isti’zan 51; Müslim, Taharet 39)
Sünnetin yapılacağı zamanla ilgili kesin bir delil yoktur. Ancak geciktirilmemesi gerekir.
Sünnet olmada en uygun dönem, çocuğun idrakinin zayıf olduğu dönemdir. Yani her şeyi tanı kavrayamadığı yaş dönemidir. Herhangi bir sebepten dolayı sünnet olamayan birinin hangi yaşta olursa olsun sünnet olması gerekir.
Sünnet merasimlerinde de israftan ve gereksiz harcamalardan kaçınmak gerekir. Yeme ve içme konusunda dikkatli olunmalıdır. Sünnet işlemek adına harama da yönelmemek gerekir.