Sünni Boşama

By | 27 Nisan 2015

sunni-bosama  Sünnete yani “Peygamber Efendimiz (sav)’in talimatına uygun olan boşama demektir. İslâm, gerekli hale geldiğinde boşamaya izin vermekle birlikte, mümkün olduğunca boşamayı önlemek için birtakım tedbirler almıştır. Sünni boşama da bu tedbirlerin başında gelmektedir.
Müctehidlerin tümü, ilgili nasslara ve uygulamaya bakarak, ay halinde* sonra cinsi münasebette bulunmadan bir talâk ile boşamanın sünnî talâk olduğunda ittifak etmişlerdir. Hanefîler, bir temizlik müddeti içinde 3 defa boşamanın sünnete aykırı olduğu hususunda diğer müctehidlere katılmakla beraber araya ay halleri girdiğinde, birbirini takip eden 3 temizlik müddeti içinde 3 kere boşamayı sünnete aykırı görmeyerek onlardan ayrılmışlardır.