Sünnet Olan Namazlardan Terâvih Namazı

By | 23 Haziran 2015

sunnet-olan-namazlardan-teravih-namaziTerâvih namazı farzlara bağlı olmayan (kendi başına müstakil) sünnet namazlardandır. Orucun değil, Ramazanın sünneti olduğu için, oruç tutmayanlar da kılar.
Terâvih namazını, Ramazan ayında ve Yatsı namazının vaktinde erkek, kadın, yerli ve yolcu her Müslüman kılar.
Kılmışı; Yatsı namazı farzından sonra kılınan iki rek’at son sünnetinden sonra, yalnız başına veya cemâatle yirmi rek’at Terâvih namazı kılınır. Cemâatle kılındığında Vitir namazı da Terâvih namazından sonra cemâatle kılınır.
Terâvih namazı, on selâm ile ikişer rek’at kılmak daha sevâblıdır, dörder rek’at olarak da kılınır. Dörder kılınınca, birinci oturuşta“Ettehiy- yâtii”den sonra Allâhümme salli ve Allâhümme borik” okunur. Üçüncü rek’ata kalkılınca, hem imam, hem de cemaat: “Sübhdneke”yi okur. Her selâmdan sonra bir miktar Salevât-ı Şerife veya bazı âyet-i kerîme ve zikirler okunur, okunabilir.