Sular Kullanışlarına Göre Beş Grupta Toplanır

By | 1 Ağustos 2015

sular-kullanislarina-gore-bes-grupta-toplanir1. Kokuları, renkleri, tatları bozulmamış ve kullanılmamış sular, hem temiz, hem de temizleyicidirler. Bu sularla abdest alınır gusledilir, her türlü temizlik yapılır, içilir, yemek pişirilir.
Ağzı temiz insanın, deve, sığır, koyun, keçi gibi eti yenen hayvanların, atın, pislik yemeyen kuşların artıkları bu guruba girer.
2. Kedi, sokakta gezen tavuk cinsinden hayvanlarla, yırtıcı kuşların, kendilerinden korunulması mümkün olmayan hayvanların artıkları ikinci guruptandır. Bu gibi sularla abdest alınır gusledilir, fakat temiz su varken böyle sulan, abdest ve gusül için kullanmak tenzihen mekruh- dur.
3. Abdest alman ve gusledilen kullanılmış sular tekrar abdest ve gusülde kullanılmaz. Böyle sularla yalnız pislik temizlenir.
4. Evcil hayvanlardan eşek ve ondan doğan katırın artığı: Şüpheli su’dur.
Temiz su olmadığı zaman bu çeşit sularla abdest alınıp gusledilmekle beraber, ayrıca bir de toprakla teyemmüm edilir.
5. İçine pislik kanşmış, akar olmayan az su veya içine pislik karışmakla tadından, renginden, kokusundan herhangi biriyle belli olan, akar sular temiz değildir. Böyle sularla abdest alınmaz, gusledilmez.
Köpek, canavar, maymun ve benzeri yırtıcı hayvanların artıkları bu guruptandır. Temiz değildir.