Sübhâneke Ve Manası

By | 11 Ağustos 2015

subhaneke-ve-manasiSübhânekellâhümme ve bihamdik, ve tebârakesmük, Ve teâlâ ceddük, ve lâ ilahe ğayruk.
Ma’nâsı: “Ey Allah’ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana hamd ve senalarda bulunurum. Senin adın mübarektir. Azamet ve celâlin çok yüksektir. Senden gayri (başka) ilâh (ibâdet edilecek hiç bir mâbud) yoktur.”