Suâlli Cevâblı Peygamberimiz (S.A.V.)

By | 5 Ağustos 2015

sualli-cevabli-peygamberimiz-s-a-v• Suâl: Kimin ümmetisiniz?
Cevâb: Peygamberimiz Hazret-i Muhammed (Aleyhisselâm)ın ümmetiyiz.
• Suâl: Peygamberimizin babasının ve annesinin adı nedir?
Cevâb: Babasının adı Abdullâh’dır, annesinin adı Âmine’dir.
• Suâl: Süt anasının adı nedir?
Cevâb: Süt anasının adı, Halîme’dir. Benî Sâd kabilesindendir.
• Suâl: Peygamberimizin dedesinin adı nedir?
Cevâb: Dedesi, Abdulmuttalib’dir.
• Suâl: Amcasının adı nedir?
Cevâb: Amcasının adı Ebû Talib’dir.
• Suâl: Peygamberimiz nerede, hangi senede doğdu?
Cevâb: Mekke’de, 571 senesinde doğmuştur.
Hicrî aylardan ise, Rebîul evvel ayının 12.nci pazartesi gecesi idi.
• Suâl: Hangi tarihde ve nereye hicret etti?
Cevâb: 622 senesinde Mekke’den Medine’ye hicret etti.
• Suâl: Kaç yaşında iken, kendisine peygamberlik geldi?
Cevâb: Kırk (40) yaşında iken, peygamberlik geldi. Ve 23 sene peygamberlik vazifesini yerine getirdi.
• Suâl: Peygamberimiz kaç yaşında vefât ettiler?
Cevâb: Altmış üç yaşında âhirete göçtüler.
• Suâl: Peygamberimizin kaç evlâdı vardı?
Cevâb: (7) yedi; (4) kız ile (3) oğlu vardı.
• Suâl: Kızlarının isimlerini söyler misiniz?
Cevâb: Söylerim: Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm ve Fâtıma’dır.
• Suâl: Oğullarının isimlerini sayabilir misiniz?
Cevâb: Sayarım: Kâsım, Abdullâh, İbrâ- him’dir.
• Suâl: Peygamberimizin hanımları (âileleri) bizim neyimiz olur?
Cevâb: Annelerimiz. Yani bütün müslüman- larm anneleri olur.
• Suâl: Peygamberimiz kaç kadınla evlendi?
Cevâb: Onbir kadınla evlendi. (Peygamberimiz 54 yaşma kadar bir tek kadınla hayatını geçirip ondan sonra bir çok sebeb ve hikmetten dolayı bazı hanımlar ile daha evlenmiştir.)
• Suâl: Bu hanımların ismini söyler misiniz?
Cevâb: 1. Hz. Hatice radıyallâhü anhadır. Hz.
Hatice validemiz Peygamberimizin birinci âilesi olup, kendisinden yaşça büyüktü. Peygamberimizle 25 sene hayat sürmüştür. 2. Hz. Şevde radı- yallâhü anhadır. Hz. Hatice validemizin vefatından sonra Peygamberimiz bununla evlenip beş sene beraber kalmışlardır. 3. Hz. Ebubekiri Sıddık radıyallâhü anhın kızı olan Hazreti Âişe validemizdir. 4. Hz Ömer radıyallâhü anhın kızı olan Hazreti Hafsa validemizdir. 5. Hz. Zeynep radı- yallâhü anhadır. 6. H. Ümmü Seleme’dir. 7. Halazadesi Hz. Zeynep binti Cehş’dir. 8. Hz. Cüveyri- ye radıyallâhü anhadır. 9. Ebû Süfyan’ın kızı olan Hz. Ümmü Habibe’dir. 10. Hz. Safiye radıyallâhü anhadır. 11. Hz. Meymûne radıyallâhü anhadır.
• Suâl: Peygamberimizin 54 yaşından sonra çok evlenmesinin sebeb ve hikmetlerinden bazılarını sayar mısınız?
Cevâb: Peygamberimiz, bazılarını sefaletten kurtarmak için almış. Bazılarını ise, iffet ve namuslarını vikâye (korumak) için almıştır. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslâmî yaymak ve dinî meseleleri öğretmek için almıştır.
• Suâl: Peygamberimizin ilk âilesi kim, son âilesi kimdir?
Cevâb: İlk âilesi Hazreti Hatice, son âilesi Hz. Âişe’dir.
• Suâl: Peygamberimizin en yakın dostlan kimlerdi?
Cevâb: Hazret-i Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali.
• Suâl: Hz. Ali, Peygamberimizin başka nesi olur?
Cevâb: Amcası Ebû Talib’in oğlu ve aynı zamanda damadı olur.
• Suâl: Hz. Ali Efendimiz kimin kocası olur?
Cevâb: Peygamberimizin kızı Hazret-i Fâtıma vâlidemizin.
• Suâl: Peygamber Efendimizin kaç torunu vardı?
Cevâb: İki. Hazret-i Haşan ve Hazret-i Hüseyin.
• Suâl: Bunlar kimin çocukları idi?
Cevâb: Hazret-i Ali Efendimiz ile Hz. Fâtıma vâlidemizin.
• Suâl: Allâh yanında insanlann en büyüğü, en yücesi kimdir?
Cevâb: Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendi- mizdir. Peygamberimizin ismi anıldı mı söyleyen ve duyan “SaUaUâhü Aleyhi ve Sellem” veya “Allâhümme sallı alâ Muhammed” der.
Ma’nâsı: “Allah’ın rahmeti ve selâmeti peygamberimizin üzerine olsun” demektir. Her müslü- man bunu böyle bilmeli ve söylemelidir.