Sofra Duası

By | 4 Ağustos 2015

sofra-duasi“Eûzü billâhimineş’şeytanir’racîm, Bismillâhir’Rahmânir’Rahîm.
Elhamdülillâhil’lezî et’amenâ ve sakânâ ve cealenâ minel’müslimiyn. Ni’met-i celîlullâh, bereket-i Halüullâh şefaat yâ Resûlallâh.”
Soframıza bereket, vücûdumuza sıhhat, dünyâda kalanlarımıza selâmet, âhire te gidenlerimize Rahmet.
Allâhümme zıd ve lâ tenkus bihürmeti seyyidil mürselîn velhamdü lillâhi RabbiVâlemiyne Fatihâh.