Sofi Kime Derler?

By | 21 Haziran 2015

sofi-kime-derler    Sofi için bazıları, sof giydiklerinden ötürü bu zümreye SOFİ tâbir edilmiştir, demektedirler. Bazı zevat da, Ashab-ı Soffe’ye mensup bulunduklarından dolayı kendilerine SOFİ ismi verildiğine kani olmuşlardır. Bazıları da, Yunanca SOPHİSTE (Sofiste) kelimesinden alındığını ileri sürmektedirler. Bize göre SOFİ, kalbinden dünya kederlerini atan, kalbini sefaya erdiren veya o yola sülük eyleyene tâbir olunur.