«Sitem»

By | 28 Mayıs 2015

sitemBir bakışta etti teshir,
Çaldı aklım divaneyim,

Gamzelerin kıldı teşhir,
Çeldi fikrim âvâreyim..
Bilemedim bana noldu,

Aşk ateşi kalbe doldu,
İlk görüşte olan oldu,

Çaldı aklım divaneyim.
Konuşacak dil mi kaldı,

Uzanacak el mi kaldı,

Koklanacak gül mü kaldı,

Çeldi fikrim âvâreyim..
Sarı saçın kemend etti,

Beni zülfüne bend etti,
Ol dilrübâ ne fend etti,

Çaldı aklım divaneyim..
Meclûb oldum servi boya,

Meh cemali benzer aya,

Bakamadım doya doya,

Çeldi fikrim âvâreyim..

Bir nigehin cana minnet,

İster öldür, ister inlet;
Bu aşk değil, belki cinnet;

Çaldı aklım divaneyim..
Aşkı haber bekler senden,
Esirgeme bunu benden,
Geçti gayrı can-ü tenden,
Çeldi fikrim âvâreyim..