Sırat Nedir?

By | 14 Nisan 2015

sirat-nedirCehennem üzerinde bulunan, herkesin üzerinden geçeceği ve geçmeye muvaffak olamayanların Cehennem’e düşeceği bir köprüdür. Sıratın gerçek mahiyeti hakkında da kesin bir şey söylemek zordur. Ancak böyle bir geçiş, Allah’ın bildiği ve takdir ettiği keyfiyette mutlaka olacaktır. Hadis-i şeriflerde, Cehennem’in üzerine kurulacak sırattan ilk geçenin Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) ve ümmeti olacağı ve bu geçiş esnasında insanların amellerine göre bir kolaylık veya zorluk yaşayacakları bildirilir. Geçilmesi iman ve amel sahipleri için gayet kolay, inkârcılar için ise oldukça çetin olan bu köprüyü, insanın ‘dünya hayatı boyunca iyi ya da kötü amelleriyle inşa ettiği bir köprü’ olarak yorumlamak da mümkündür Şöyle ki, insanın buradaki amelleri onun önüne köprü olarak konur. Bu cümleden olarak, onun güzel amelleri onu sahil-i selâmete (Cennet’e ulaştıracak sağlam bir köprü vazifesi görürken, yanlış ve bozuk ameller ise onun Cehennem’e düşmesine sebep olacak çürük bir köprü fonksiyonu görür. Doğrusunu Allah bilir.