«Sır !»

By | 28 Haziran 2015

sirYüz bin çiçek yaratır,
Gül kalır hâr içinde,
Dağı taşı aratır,
Bülbüle zâr içinde..
Düşen aşkın bendine,
Malik olmaz kendine,
Zebun olur fendine,
Bilmez ki yâr içinde..
Aşk mânadır görünmez,
Bir sırdır ki, bilinmez;
Bilinse de söylenmez,
Yâr-ü agyâr içinde..
İçtim aşkın zehrini,
Geçtim gönül nehrini,
Buldum vuslât şehrini,
Bildim ne var içinde..
Aşkî söyler halini,
Âşık’m kemalini,
Cennet-ü cemalini,
Gördü ebrâr içinde..