Sıkıntı Esnasında Yapılacak Dua

By | 15 Nisan 2015

sikinti-esnasinda-yapilacak-dua    İbn Abbas şöyle rivayet etti: Rasûlullah sıkıntı esnasında şöyle derdi:

Lâ ilâhe illa’llâhu’l-’azîmu’l-halîm, lâ ilâhe illa’llâhu Rabbu’l-’Arşi’l-’azîm, lâ ilâhe illa’llâhu Rabbu’s-semâvâti ve Rabbu’l-ardı ve Rabbu’l-’Arşi’l-kerîm.

“Büyük ve Halîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Büyük Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Göklerin ve yerin Rabbinden ve kıymetli Arş’ın sahibi olan Allah’tan başka ilâh yoktur.”