Şifa Ayetleri

By | 20 Haziran 2015

sifa-ayetleri-3    Bismillâhirrahmânirrahıym* Ve yeşfi sudûra kavmin mü’minîn Ve şifâün H mâ fis sudûr Ve hüden ve rahmetim lil mü’minîne yahrucü min bütûnihâ şerâbün muhtelifim elvânühû fîhi şifâün 1in nâsi inne fi zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn Ve nünezzilü minel kur’âni mâ hüve şifâün ve rahmetim lil mü’minîn Ve izâ mendtü fe hüve yeşfîn Kul hüve lillezîne âmenû hüden ve şifâ”
Sırlan: Bu ayetler temiz bir kaba misk ve safranla yazılır, üzerine temiz su ilave edilerek hastanın (7) gün içmesi sağlanırsa hasta, Allah’ın izni ile şifa bu- acakhr. (M. Ahzâb)