Seyyidülistiğfar Duâsı

By | 5 Ağustos 2015

seyyidulistigfar-duasi“Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’te- tâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nî- metike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfırlî zünûbîfeinne- hû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente bi’rahmetike yâ erhamer’râhimîn.”
Ma’nâsı: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka (ibâdete lâyık) hiçbir ilâh yoktur. Ancak sen varsın. Beni sen yarattın. Şüphesiz ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar, Zât-ı Ecelli âlâna verdiğim sözde durmağa çalışıyorum. Bana lütuf ve ihsan buyurduğun nimetleri ikrâr ve ît i/ar ediyorum, günâhlarımı da itiraf ediyorum. Yâ Rabbi! Beni mağfiret buyur (günâhlarımı bağışla), zira senden başka günâhları bağışlayacak (mağfiret edecek, af edecek) yoktur.”
Peygamber Efendimiz “Her kim, gönülden ihlâs ile sevâb ve faziletine inanarak, bunu gündüz okur da o gün akşama çıkmadan ölürse o kimse cennetliktir. Her kim de sevâb ve faziletine inanarak, akşamleyin okur da sabah olmadan (sabaha çıkmadan) ölürse o kimse cennet ehlindendir (Cennete girer).” buyurdular. Buharî
Müslüman Kardeşim! Hiç durma akşam sabah bu istiğfâr duâsmı okumaya devam et. Sakın gaflet etme! Günâhlar için bu duâ bire bir şifâdır. Günâhları en iyi temizleyen bu duâyı devamlı oku!..