Şeytanı Şaşkına Çevirip Kahreden Dua

By | 20 Temmuz 2015

seytani-saskina-cevirip-kahreden-dua    Allâhümme inneke sellatte aleynâ adüvven basıyran bi uyûbinâ yerânâ hüve ve kabiylühû min haysü lâ nerâhüm. Allâhümme fâyishü minnâ kemâ âyestehû min rahmetike ve kannıthü minnâ kemâ kannattehû min afvike ve eb’ıd beynenâ ve beynehû kemâ eb’adte beynehû ve beyne cennetike, inneke alâ külli şey’in kadlyr.
“Allah’ım, bize bir düşman musallat kıldın. Kötülüklerimizi ve bizi görüyor. Fakat biz onu göremiyoruz. Allah’ım, ona rahmetinden ümidini kestirdiğin gibi bizden de ümidini kestir. Bize m usa Hat olan ve her işimizi karıştırmak isteyen şeytanı affından mahrum bıraktığın gibi, bizden de mahrum et. Allah’ım, cennetle onun arasını uzaklaştırdığın gibi, bizimle onun arasını da uzaklaştır. Çünkü her şeye kadir olan ancak Sensin.”
Hikmeti:
“Muhammed b. Vasi Hazretleri her sabah bu duayı okumayı adet haline getirmişti. Şeytan bir gün Vasi Hazretleri’nin önüne çıktı ve ona: “Beni tanıyor musun?” dedi. Muhammed b. Vasi Hazretleri:
“Hayır tanımıyorum.” diye cevap verdi. Şeytan:
“Ben her sabah şer ve kötülüğünden Allah’a sığındığın şeytanım. Bu duayı kimseye öğret¬memeni rica için sana geldim. Ne olur, bu duayı kimseye öğretme. Sana bundan sonra hiç dokunmayacağım.”
Bunun üzerine Muhammed b. Vasi Hazretleri, şeytana: “Allah’a yemin ederim ki bu duayı bundan sonra, her isteyene öğreteceğim.” dedi.
Aziz kardeşim!
Şeytanı şaşkına çevirip kahreden bu duay sen de okumalısın. Allah’ın yardımı ile, yeryüzünü fesada veren şeytan denilen şirret mahluktar böylece kurtulmuş olursun. (Risâletü’t-Teâvüz, 6)