« Server-i-Enbiyâ »

By | 27 Mayıs 2015

server-i-enbiyaEnbiyânın serveri, sensin yâ Resûlallah..
Evliyânm rehberi, sensin yâ Resûlallah..
Nurun evveldir zâhir, bâ’sin sonra olsa da;
Kâinatın mihveri, sensin yâ Resûlallah..
Sen Nebi idin elhak, Âdem vücud bulmadan;
Nebilerin önderi, sensin yâ Resûlallah..
Mühr-ü hâtem şendedir, ey Resûl-i müctebâ;
Mürseliynin enveri, sensin yâ Resûlallah..
Ay ve güneş nurunu almaktadır vechinden,
Nûr-i Hakkın gevheri, sensin yâ Resûlallah..
Kabe Kevseyn sırrına ermedi hiç bir Nebi,

Ev ednâ’nın enderi, sensin yâ Resûlallah..
Hak cemalin gösterdi, açıp didârm sana;
Mahlûkatm cevheri, sensin yâ Resûlallah..
Rabbin, melekleriyle salât-ü selâm eder;

Arş-ü kürsi minberi, sensin yâ Resûlallah..
Kur’an senin mû’cizen, ey Habib-i Kibriyâ;
Hak yolunun münceri, sensin yâ Resûlallah..
Aşkî kulun pür hata, olmuş sana müptelâ;
Rahm-ü şefkatperveri, sensin yâ Resûlallah..