Serkeş Kadınlar Kimdir?

By | 24 Nisan 2015

serkes-kadinlar-kimdira) Kocalarına karşı dilleri uzundur. (Kocalarına karşılık verirler.)
b) Hiç bir hususta itaat etmezler.
c) Bazen kocalarına, alçak gözle bakan kadınlardır.
Ufak tefek, sıradan aile huzursuzluklarında, kocanın karısını dövme hakkı yoktur. Çünkü huzursuzluk erkekten çıkıyor da olabilir. Yanılma, basit bir hata ya da ikisininde elinde olmayan nedenlerden huzursuzluk çıkmış olabilir. Her huzursuzlukta erkeğe kadını dövme hakkı verilseydi, erkeğin güçlü olması, za- limleşmesine sebep olurdu. Peygamber Efendimiz (sav) hanımlarına hiç vurmuş değildir. Hanımlarının onu üzdüğü, kırdığı, hattâ ona karşı birlik olup söz ettikleri zamanlar olmuştur. O, hanımlarına hiç vurmamış, onlara sözle de hakaret etmemiştir. Ümmetine de eşlerine iyi davranmalarını emretmiş, onların erkeklere Allah (cc)’m birer emaneti olduklarını hatırlatmıştır. Kur’anı Kerim’in bu konudaki ayeti ilginçtir: “Allah’ın bazılarını bazılarına üstün yaratması sebebiyle erkekler kadınlar üzerine hakimdirler. Bir de erkekler mallarından harcamaktadırlar. İyi kadınlar itaatli olanlardır. Allah’ın (onları) koruması sebebiyle görünmeyeni koruyanlardır. Başkaldırmalarından (nüşûz) korktuğunuz kadınlara öğüt verin. (Vazgeçmezlerse) onları yataklarında yalnız bırakın. (Yine kâr etmezse) döğün. Size itaat ederlerse aleyhlerinde bir yol aramayın. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür.” (Nisâ Sûresi, 4/34)