Şek Günü Tutulan Orucun Yasak Olması

By | 30 Nisan 2015

sek-gunu-tutulan-orucun-yasak-olmasi“Kim şek gününde oruç tutarsa Ebu’l Kasım’a (Peygamber Efendimiz’e) karşı gelmiş olur.”[1] Diğer bir rivayette de Efendimiz şöyle buyurmaktadır: “Sizden herhangi biriniz Ramazan dan bir veya iki gün önce oruç tutmasın. Ancak eskiden beri tutageldiği bir oruç varsa tutsun.” İkinci ha­disten, eğer bir kişinin eskiden beri tuttuğu bir oruç varsa ve bu şek günü­ne denk gelmişse bunda herhangi bir mahzurun olmadığı anlaşılmaktadır.