«Şehrullah»

By | 27 Haziran 2015

sehrullahEhl-i iyman teşrifiyle müftehir,
Şehrullah’a girdik el-hamdü lillah..
Ehl-i irfan tebşiriyle müftekir,
Şehrullah’a girdik el-hamdü lillah..
îlk gecesi ibadetle daim ol,
Birinci gün veçhen lillah sâim ol,
Aczini bil, kulluğunda daim ol;
Şehrullah’a girdik el-hamdü lillah..
Mâh-ı Recep ganimettir, bilmeli;
Tövbe ile günahları silmeli,
Müslümanlar sevinmeli, gülmeli;
Şehrullah’a girdik el-hamdü lillah..
Kadrini bilene ne mutlu gündür,
Kalbini pâk eyle, Allah’a döndür;
Rahmete nail ol. ateşi söndür;
Şehrullah’a girdik el-hamdü lillah..
Tevhidi bırakma aslâ dilinden,
Gayret kemerini çözme belinden,
Kana kana iç bu rahmet selinden,
Şehrullah’a girdik el-hamdü lillah..
Namazın, isyana kefalet olur;
Orucun, günaha kefaret olur;
Mü’mine en büyük şefaat olur,
Şehrullah’a girdik el-hamdü lillah..
ibadet ve tâ’at ne büyük nimet,
Birazcık gayretle, biraz da himmet;
Kapanır cehennem, açılır cennet;
Şehrullah’a girdik el-hamdü lillah..
Kevser-i Resûlden içmek istersen,
Cennette hülleler biçmek istersen,
Âkibet iymanla göçmek istersen,
Şehrullah’a girdik el-hamdü lillah..
Aşkî gel kaim ol Hakkın yoluna,
Lûtfudur Şehrullah, Hakkın kuluna,
Kul gerek kullukta daim buluna,
Şehrullah’a girdik el-hamdü lillah..