«Şehr-i Siyam»

By | 27 Haziran 2015

sehr-i-siyamAşk ile döndü yine çerh-i zaman,
Şevk ile geldi mübarek Ramazan,
Tecelli eyledi rahmet-i Rahman,
Şevk ile geldi mübarek Ramazan..
Kalb-i mü’min şâdan-ü handân oldu,
Zikr-ü tahmid ile sühandân oldu,
Mâh-ı gufran, şeytana zindan oldu;
Şevk ile geldi mübarek Ramazan..
Evveli rahmet buyurdu ol Resûl,
Cümlenin maksudu buldu hem husul,
Diler isen, eylemek Hakka vüsul;
Şevk ile geldi mübarek Ramazan..
Ortası mağfirettir, bi-iştibâh;
Sâ’imin bir nefesi olmaz tebâh,
ENE ECZİY buyurdu ol Padişah,
Şevk ile geldi mübarek Ramazan..
Sonu nârdan azaddürür lâ-cerem,
ECREHÜM BÎ-GAYRÎ HÎSÂB’tır kerem,

Fetholur leyle-i kadirde İrem,
Şevk ile geldi mübarek Ramazan..
Ger dilersen bulasın fevz-ü necât,
Miftâhıdır cennetin savm-ü salât,
Mürde diller buldular yeni hayat,
Şevk ile geldi mübarek Ramazan..
Hiç bir ümmet ermedi bu devlete,
Bunca ihsan olmadı bir millete,
Aşkî, müjde Ümmet-i Muhammed’e

Şevk ile geldi mübarek Ramazan..