Sa’yın Sahih (Geçerli) Olmasının Şartları

By | 6 Temmuz 2015

sayin-sahih-gecerli-olmasinin-sartlari* Sa’yi, ihrama girdikten yani hac veya umre yahut her ikisi için niyet ve telbiye yapıktan sonra yapmak. İhrama girmeden önce, hac veya umre menasikinden hiçbiri yapılamaz. Sa’yin sahih olması için, ihrama girdikten sonra yapılması şart ise de ihramlı olarak yapılması şart değildir; belirli menasik tamamlanıp ihramdan çıktıktan sonra yapılabilir. Nitekim hac için ihrama giren kimse, kurban bayramının ilk günü fecr-i sadıktan önce ihramdan çıkamayacağı için, Arafat vakfesinden önce hac sa’yini yapmak isterse, ihramlı olarak sa’y yapar. Arafat dönüşü ziyaret tavafından sonra yapılırsa, ihramsız olarak da yapabilir. En faziletlisi ve sünnete uygun olan da budur. Umre sayinin ihramlı olarak yapılması vaciptir. Umre tavafının dördüncü şavtından sonra tıraş olan kişi, ihramdan çıkmış olur. Bu kişinin ihramsız olarak yapacağı umre sa’yi sahihtir, fakat sa’yi tamamlamadan ihramdan çıkarak vacibi terk ettiği için ceza (dem) gerekir.
* Hac sa’yini hac ayları başladıktan sonra yapmak, ihrama girme dışında, hacla ilgili menasikin hiçbiri, hac ayları girmeden yapılamaz.
* Muteber bir tavafın akabinde yapılması. Sa’y tek başına müstakil bir nüsük (Hac fiili) değildir. Muteber tavaf ise, cünüp, aybaşı ve lohusalık hali bulunmadan yapılmış olan tavaftır.
* Şavtların çoğunun yani en az dördünün yapılmış olması. Hanefi mezhebinde, sa’yin yedi şavtından dördü rükün, üçü vaciptir. Diğer üç mezhepte bütün şavtlar rükündür.
* Sa’ya Safa tepesinden başlamak. Merve’den başlanırsa ilk şavt sahih olmaz.