Sargı ve Yara Üzerine Mesh

By | 7 Temmuz 2015

sargi-ve-yara-uzerine-mesh   Yaralanan veya kırılan bir abdest azası bir sargı ile sarılmışsa ve sargıyı çıkarmak da zararlı ise, sargı çıkarılmadan abdest alınır, yaralı veya kırık yer, sargı üzerinden meshedilir. Vücudun yaralanan veya kınlan herhangi bir yeri sarılmışsa, sargıyı çıkarmak da tehlikeliyse, sargı çıkarılmadan gusledilir, yaralı veya kırık yer, sargı üzerinden meshedilir. Meshı bir defa yapmak yeterlidir. Ayrıca sargının tümünün üzerini meshetmek de gerekmez, büyük bölümünü meshetmek kâfidir. Yaradan daha fazlasını örten sargının altında kalan sağlam yeri yıkamak için sargının çözülmesi eğer zararlıysa, onu çözmek gerekmez. Zararlı değilse, sargının çözülüp sağlam yerlerin yıkanması, yaranın meshedilmesi gerekir.
Yara, kırık veya incinen yer sarılmamışsa, yıkamak da zararlı ise meshedilir, meshetmek de zararlı ise yaralı, kırık veya incinmiş yere hiç dokunulmaz.
Sargının belirli bir müddeti yoktur. Yara veya kırık iyileşinceye kadar mesh edilebilir. Mestte olduğu gibi, yaranın veya kırığın abdestli iken sarılmış olması şart değildir. Üzerine meshedilen sargı değiştirildiğinde, -abdest bozulmamışsa- yeniden meshedilmesi gerekmez.
İlaçlanmış, sakız yapıştırılmış, bant veya plaster geçirilmiş yaradan bunları çıkarmak -eğer zararlı olacaksa- gerekmez. Yaranın üzerine su akıtmak zararlıysa meshedilir, meshetmek de zararlıysa hiç dokunulmaz.