Salâtül’vâlideyn Nedir?

By | 12 Ağustos 2015

salatulvalideyn-nedirBir müslüman perşembe günleri akşam namazı ile yatsı arasında iki rek’at nâfile namaz kılsa ve bu namazın sevâbını anne ve babasının ruhlarına hediye etse onların ruhlarını çok hoşnut etmiş olur. Onların haklarını ödemiş sayılacak kadar sevâb işlemiş olur.
Hz. Ebû Hureyre (R.A.) rivâyetine göre Resûlü Ekrem (A.S.):
“Bir kimse bu namazı kılarken her rek’atında bir Fâtiha ile beş Âyetel’Kürsî ve beş muavvizeteyn (Kul Eûzü birabbil’Felâk ve Kul Eûzü birab- bin’Nâs’ı) okur. Sonra 15 defa “Estağfirullâ hel’âzıym” der 15. kerede Salâvât-i Şerife getirir.” buyurmuşlardır.
İşte Resûlullâhm bu emrini yerine getirmelidir.