Sağlığında Dünyada Yâsin Okumanın Faydaları

By | 4 Ağustos 2015

sagliginda-dunyada-yasin-okumanin-faydalari“Men karae Yâsin fi leyletin esbaha mağfuran lehû.”
Ma’nâsı: Kim bir gecede Yâsin-i Şerîfi okursa, (küçük) günâhları afv olunmuş (bağışlanmış) olarak sabahlar.”
Bu hadîsi şerîf her gece Yâsin-i şerîf okumayı ibâdet hâline getiren müslüman kardeşlerimize ne büyük müjde hem de günâhları bağışlanıyor, hem de Kur’ân-ı Kerîm kendilerine şefâatçı olacak kıyâmet gününde.
Yine Resul-ü Ekrem Efendimiz:

“Men daveme aala Yasin külle leyletin sümme mate;mate;şehiden” buyuruyor.
Ma’nâsı: “Kim ki, her gece Yâsin-i Şerîf okumaya devam ederse, muhakkak surette şehîd olarak vefat eder.” demektir.
Bu hadis-i şerifi bilip de her gece Yâsin-i Şerîf okumadan yatan kimseler doğrusu bu büyük mertebeyi kaybetmiştir.
Cenâb-ı Hakkın ne büyük ihsanıdır ki, bir kulu, beş on dakikada Yâsin-i Şerifi okuyor Allâh, o kuluna şehidlik mertebesi lütfediyor. Bu ne büyük saâdettir.
Sevgili Peygamberimizin Yâsin-i Şerif hakkındaki şu üç hadîs-i şeriflerini de berabar okuyalım:
“İrme likülli şey ’in kalben ve kalbül’ Kur’âni Yasın”
“Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’ân’ın kalbi ise Yasin Sûresidir.”

“İnne fıl’Kur’ân-i le sureten teşfeu likâriihâ ve yuğferu lisâmiihâ”
“Hakikaten Kur’ân-ı Kerîm’de bir sûre vardır ki, kendisini okuyana şefaat eder. Onu (yâni; Yasin Sûresini) dinleyen kimse ise mağfiret olunur (günâhları bağışlanır).”
“Men karae Yâsin ketebellâhü bikırâetihâ kırâetel’Kur’âni aşre merrâtin.”
“Kim ki, Yasin Sûresini okursa, Allâhü Teâlâ o kimseye, Kur’ân’ı on kere okumuş gibi sevâb yazar.” (Yani, bir kimse bir kere Yâsin Sûresini okumuş olsa, Cenâb-ı Hak ona sanki Kur’ân-ı Kerîm’i on defa okumuş gibi sevâb veriyor.) Bu ne büyük bir mükâfattır.
Müslüman Kardeşim, Cenâb-ı Hakkın rahmeti, merhameti sonsuz ve nihâyetsizdir. Allâh hiç bir kulunu azap etmek istemez. Bir bahane halk edip kullarının suçlarını bağışlamayı ve kullarının günâhlarını afv etmeyi sever.
Biz müslümanlar Allâh’ımıza böyle inanırız. Allâh kullarına en çok acıyan ve onlara en çok merhamet edendir.
Günâhda ısrar edenleri de, en âdilâne cezalandıracak yine ancak Allâhü Teâlâ’dır. Zira ceza gününün yegâne hâkimi O’dur. İmân edenleri inananları lütfedecek bağışlayacaktır. İnkâr eden kâfirleri de en şiddetli bir azab ile cezalandıracaktır.