Sadaka-i Fıtrin Önemi Nedir?

By | 22 Haziran 2015

sadaka-i-fitrin-onemi-nedirEy Ramazan ayında bulunan Mü’min! İçinde bulunduğumuz mübârek Ramazan ayında nisâba malik her müslümana vâcib olan bir sadaka var. O’na Sadaka-i Fıtır (Fitre) denir.
Sadaka-i Fıtır, Ramazan-ı Şerifin sonuna yetişen ve nisaba mâlik olan her müslüman için verilmesi vâcib bir sadakadır. Demek ki, fitre vermek nedir? Fitre vermek, vâcibdir.
Fitreleri, Bayram namazından önce, bayram namazına gelmeden vermek daha efdaldir (daha sevablıdır). Fitreler bayramdan 5-10 gün evvel de verilebilir. Sevgili Peygamberimizden Hz. Ömerin oğlu (R.A.)
“Fitrelerin Bayram namazına gelinmeden verilmesini emretmişti.” diye rivâyet etmiştir.
• Fitre, orucun kabul olunmasına vesiledir.
• Fitre, Kabir azabına ve ölüm azabına engel olur.
Fitre, memleketimizde Diyânet Reisliği tarafından ilân edilmek sûretiyle bildirilmektedir.
Fitre, Buğday, Arpa, Üzüm ve Hurmadan verilir.
Bunların bedeli de verilmektedir. Bu da Diyanetin tayin edeceği bir ölçü ile millete duyurulmaktadır.
Ramazan ayında ibâdetlerinin, oruçlarının kabul olmasını isteyen fitrelerine dikkat etmelidir. Bunları bayramdan evvel vermeli, fakir fukara da bayramın sevincine ermelidir.
Ey her iyiliği Allâh için yapan Mü’min kardeşim!
Müslümanlık insanlık dinidir. İnsana çok değer veren dinimiz İslâmiyet, insan kalbinin incinmesini iyi görmez. Yapılan hayır ve iyiliklerin Allâh için gizli yapılmasını emreder.
Sevgili Peygamberimiz’in (A.S.) Hadis-i Şerifinde:
“İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok yararlı olanıdır.” buyrulmaktadır.
İnsanlara Allâh için yardım ve yararlı olmak çok sevab olan bir yoldur.
Sadaka-ı fıtırda en azından fakirlerin gönlünü kazanmak yararı vardır. Allâh’ın hoşnutluğuna ermek devleti de mevcuddur.