Şaban Ayının Fazileti Nedir?

By | 14 Temmuz 2015

saban-ayinin-fazileti-nedir     Ebû Seleme (Radiyallahu Anh) Hz. Âişe (Radiyallahu Anh)’a. Peygamberimizin orucundan sormuş, Mü’minlerin annesi de şöyle cevap vermiştir:
“Allah Resûlü (Sallâllahu Aleyhi ve Sellem), Şaban ayında oruç tuttuğu zaman, galiba hep tutacak, yediği zaman ise galiba hiç tutmayacak” derdik. Onun, Şaban ayından daha fazla oruç tuttuğu bir ayını görmedim. Şaban’ın ancak az bir kısmını oruçsuz geçirirdi.”
Hz. Âişe (Radiyallahu Anh) şöyle buyurmuştur:
“Allah Resûlü (Sallâllahu Aleyhi ve Sellem)’e Şaban ayı, oruç tuttuğu ayların en sevimlisi olup onu Ramazan ayı ile birleştir irdi.”
luıes bin Mâlik (radiyallahu anh) şöyle rivayet eder:
“Allah Resûlü (Sallâllahu Aleyhi ve Sellem)’e Ramazan’dan sonra en faziletli oruç hangisidir?”
• Iiye sorulunca:
Ramazan a hürmet ve saygı için Şaban ayında mııılan oruçtur.” buyurdu.
“Hangi sadaka daha faziletlidir?” denilince:
“Ramazan ayında verilen sadakadır.” buyurdu.
(Ueyhakî, Sünen-i Kübrâ: 4/ 306-6/329)
l Isâme b. Zeyd (Radiyallahu Anh) şöyle rivayet ediyor:
“Ey Allah’ın Resûlü! Sizin Şaban’da tuttuğunuz oruç kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunuzu görmüyorum.” dediğimde, şöyle buyurdu:
“Bu Recep ile Ramazan arasında öyle faziletli bh aydır ki, insanlar bundan gafildir. Bu ayda o mcller alemlerin Rabbine yükseltilir. Bu sebeple ben de amelimin oruçlu iken yükseltilmesini istiyorum.”
Yine, “Pazartesi ve Perşembe oruçlarını sürekli tuuttuğunuzu görüyorum.” dediğimde de:
‘”Ameller Allah’a pazartesi ve Perşembe günleri arz edilir. Bu nedenle ben de amelimin oruçlu iken arz edilmesini istiyorum.” (Munteka’l Hindî, Kenzu’l Ummâl, 3/171)