Şaban Ayında Salat-u Selam Getirmek

By | 18 Temmuz 2015

saban-ayinda-salat-u-selam-getirmek    Şu nokta iyi bilinmelidir ki, o ay salât-ü selam ayıdır. Bu ayda, Efendimiz (s.a.v.)’e çokça salât-ü selam getirmek gerekir. Zira Ahzab Suresi’nin 56. âyetinde Allah bizlere bunu emretmiş, Allah Resulü (s.a.v.) de bu hususta şöyle buyurmuştur:

“Kim Allah’a, kendisinden hoşnut olarak kavuşmak isterse, bana çokça salat-ü selam getirsin.”
“Kim bana sağlığında çokça salât-ü selam getirirse, öldükten sonra, Allah bütün mahlukatma onun için istiğfarda bulunmalarını emreder.”
“Benim üzerime çokça salât-ü selam getirin. Çünkü o, kabirde de, Sırat’ta da, cennette de bi nurdur.”
“Bana en fazla salât-ü selam getireniniz, cennette çokça huriler elde edeniniz olacaktır.”
“İçinde salât-ü selam getirilerek kendisinden uzaklaşılan bir meclis, tabi ki en güzel bir koku ile kokmaktadır. Çünkü Muhammed (a.s.), güzeller güzeli, paklar pakıdır. O’nun adının geçtiği bir meclis de elbette öyle kokar. O kokular semavata ve arşa kadar yükselir. İnsanlar ve cinlerden başka tüm varlıklar o kokuyu hissederler. İnsanlar ve cinle şayet o kokuyu hissetmiş olsalardı, ondan başka düşünceleri kalmaz, hayatın başka kısımlarına ayıracak zaman bulamazlardı. Melekler de olmak üzere, bütün yaratıklar o meclistekiler için Allah’tan
Üf Ay [ar
mağfiret dilerler. Onların sayısınca o meclistekilere sevap yazılır, onların adedince dereceleri ref’ edilir.”
Ne güzel demişlerdir:
“Adının anıldığı meclisler, güzel kokularla kokulanır. O’nu yaratıp en güzel şekille şekillendiren rlâlık, her türlü noksanlardan münezzehtir.”
El-Bestami şöyle der:
“Ebu Salih el-Müezzin’i rüyada görmek için Allah’a niyaz ettim. Niyazım kabul edilmiş olacak ki, o gece rüyamda onu gördüm. Gayet rahat ve huzur içindeydi. Kendisine sordum:
- Ey Ebu Salih, bana durumunu bildir!
- Eğer Peygamber (s.a.v.)’e getirdiğim salât-ü selamlar olmasaydı, helak olanlar içinde olacaktım.”
Bu konuda sayılamayacak kadar fazla hikaye ve nükteler mevcuttur. Bunları yeri geldiğinde sîzlere aktarmaya çalışacağız.
Onun için ey kardeşlerim. Salât-ü selamı dilinizden düşürmeyin. Hazreti Peygamber (s.a.v.)’in ayı olan Şa’ban ayında bilhassa onu çoğaltın, söy-lemeyi kendinize şiar edinin.