Şaban Ayı

By | 18 Mayıs 2015

saban-ayi-2    Islamiyetteki mukaddes aylardan birisi de hiç şüphe yok ki, Şa’ban ayıdır. Bu ay gerçekten, büyük ve faziletli bir aydır. Fazileti, meziyeti ve ulviyetiyle ünlüdür.
Şa’ban ayı, üç ayların İkincisidir. Bu ayda yapılan ameller, sevap bakımından çok kârlıdır. 0 ayda yapılan tevbe makbul, yapılan taatler kazançlıdır, sahibine çok büyük faydalar getirir. Allah O’nu zamanın anahtarı kılmış, tevbekârlara emniyet, sükunet ve huzuru garanti etmiştir. Onun için, o ayda kendini taate hazırlayan kimse, Ramazan’da çok büyük başarılar elde eder.
İçinden bir çok hayırlar şubelenip ortaya çıktığı için o aya “Şa’ban” denilmiştir.
Allah Resulü (a.s.) Şa’ban ayı girdiğinde şöyle derdi:
“Nefsinizi Şa’ban ayı için temizleyin. O ayda niyetinizi güzel yapıp, sağlamlaştırın. Çünkü Allah, Şa’ban ayını, diğer aylara karşı benim size olan üstünlüğüm gibi üstün kılmıştır.”
Âlimlerden birisi şöyle der:
“Receb bedeni, Şa’ban kalbi, Ramazan ise ruhu temizler. Eğer Receb’de beden, Şa’ban’da kalp temizlenmezse, Ramazan’da ruh nasıl temizlenebilir?”
O ay hakkında Allah Resulü (a.s.):
“Şa’ban ayı benim ayımdır.” buyurmuştur.
O ayın diğer bir özelliği, Efendimiz (a.s.)’ın Allah’ın izni ile ayı ikiye bölme mucizesinin o ay içinde geçmesidir.
İbn-i Seyf el-Yemeni şöyle der:
“Şa’ban ayı, Peygamber (s.a.v.)’e getirilen salavat-ı şerife ayıdır. Zira salat-ü selam hakkında Ahzab Suresi’nde zikredilen ayet-i kerime o ayda nazil olmuştur:
“Şüphesiz, Allah ve melekleri, Peygamber (s.a.v.)’i överler. Ey inananlar, siz de O’nu övün, O’na salât-ü selam getirin.”