Sabah Namazının Kılınışı

By | 11 Haziran 2015

sabah-namazinin-kilinisi   Sabah namazı, ikisi sünnet, ikisi farz olmak üzere dört rekâttır. Sabah namazının önce iki rekât sünneti kılınır.
Sabah namazının sünneti şöyle kılınır
Önce, “Niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya” denilerek niyet edilir ve eller omuz hizasına kadar kaldırılıp Allahu ekber denerek tekbir alınır. Eller, sağ el sol el üzerinde olmak üzere göğüs üzerinde birleştirilir ve Süb- hâneke duası okunur. Sübhâneke Duasından sonra, Eûzü billâhimine’ş-şeyta- ni’r-racîm bismillahi’rrahmani’rrahîm denerek Fatiha Sûresi okunur ve âmin denir. Fatiha’nın ardından, en az üç kısa veya bir uzun âyet okunur. Arkasından Allahu ekber denerek rükû’ya varılır; rükû’da en az üç defa Süblıane rabbiye’l-azîm dendikten sonra Semi allahu limen hamideh denilerek ayağa kalkılır, ayağa kalkınca rabbena ve leke’l-hamd denir. Ardından Allahu ekber denilerek birinci sec- de’ye gidilir ve en az üç kere sübhane rabbiye’l-a’lâ dendikten sonra Allahu ekber denilir ve kalkıp dizler üzerine oturulur, bu vaziyetteyken bir teşbih miktarı durulur, tekrar Allahu ekber denilerek ikinci secde’ye gidilir ve secde’de yine en az üç defa Sübhane rabbiye’l-a’la dendikten sonra Allahu ekber denilerek ayağa kalkılır; böylece birinci rekât tamamlanmış ikinci rekâta başlanmış olur.
İkinci rekâta kalkıldığında yalnızca besmele çekilerek Fatiha Sûresi okunur, ardından en az üç kısa veya bir uzun âyet okunur, Birinci rekâtta olduğu gibi tekrar rükû ve secde yapılır, ikinci secde’den sonra oturulur ve Tahiyyat, Salli ve Barik okunur. Ardından önce sağa, sonra da sola dönülerek es-selâmu aleyküm ve rahmetullah denilerek selâm verilir. Böylece, sabah namazının sünneti tamamlanmış olur.
Bütün bu tekbirler, teşbihler ve kıraatler, yalnızca namaz kılanın duyabileceği bir sesle yapılır.
Sabah namazının farzının kılınışı
Sabah namazının iki rekât farzına gelince, önce “Bugünkü sabah namazının farzını kılmaya niyet ettim” diye niyet edilir. Ardından eller kaldırılarak Allahu ekber denerek tekbir alınır ve eller göğüs üzerinde bağlanır. Sabah namazının sünnetinde olduğu gibi iki rekât kılınarak tamamlanır.
Sabah namazının farzını tek başına kılan kimse tekbirleri, semi’allahu li- men-hamideh cümlesini, Fatiha ve Fatiha’dan sonra okuyacağı âyetleri açıktan okuyabilir.