Rükû’nun Şartları Nelerdir?

By | 8 Mayıs 2015

rukunun-sartlari-nelerdir  Rükû, namazlarda bir rükün olduğundan farzdır. Istılahta rükû, namaz kılan kimsenin mümkün olduğunca -ellerinin ayasının diz kapaklanna yetişecek kadar- eğilmesidir. Bu, rükû için yapılması en az olan harekettir. Rükû’nun en mükemmeli ise sırtın tamamen düz olup kuyruk sokumu ile başın aynı hizaya gelmesidir.
Ayakta namaz kılan kimsenin, rükû için yalnızca başını eğmesi yeterli olmaz. Eğildiği halde kıyama daha yakın olan kişinin rükû’su sahih olmaz; ancak, rükû vaziyetine daha yakın olursa rükû’u sahih olur.
Hz. Peygamber (sav) namaz kılmayı öğrettiği bir kişiye şöyle demiştir: “Sonra rükû’ya vanp mutmain oluncaya (bütün azalann yatışmcaya) kadar dur.” (Buharı, Müslim.)
Oturarak namaz kılmak zorunda olan kişi, rükû’ya varırken sırtını, alnı dizlerine paralel olacak şekilde eğmelidir.