Rukû’dan Doğrulurken Okunan Tahmid

By | 10 Ağustos 2015

rukudan-dogrulurken-okunan-tahmidSemiallâhü limen Hamideh-Rabbenâ lekel-Hamd.
Manâsı: “Bütün varlıkların Halikı (Yaratıcısı) olan Allah, kendine hamd edenin (öğenin hamdini işitir ve kabûl eder. Ey Rabbimiz! Hamdü sena ancak sana mahsustur. Hamd’e (öğülmeye) tek lâyık olan yüce varlık ancak yalnız ve yalnız sensin!..”