Rükû Teşbihi Nedir?

By | 9 Ağustos 2015

ruku-tesbihi-nedirSubhârıe Rabbiyel’azîym
Manâsı: “Azîm (çok büyük, kudret ve azametin tek sahibi) olan Rabbim, bütün noksanlıklardan beridir (uzak) ve çok münezzehtir (eksikliklerden çok yüce ve temizdir)”
Bu teşbih, her rükû’a eğilişimizde en az üç kere söylenir. Beş veya yedi kere de okunabilir.
Not: Okuyucu kardeşim! Arabçanm ne kadar geniş bir dil olduğunu biraz anlar gibi olduğunu düşündüğünü umarım.