Regaip Gecesi Hakkında

By | 18 Haziran 2015

regaip-gecesi-hakkinda   Bu gece Receb-i Şerifin ilk cumasına tesadüf etmektedir. İslamiyyetin mübarek ve muazzez gecelerinden birisidir.
Rağibe kelimesinin cemi olan bu kelime, nefis, rağbete layık manalarına gelir. Bu geceye, Allah’ın müslümanlara ihsanı bol olduğu için Regaip dendiğine dair rivayetler vardır.
Bu gece risâlet nuru Hz. Abdullah’tan, hamile kalan muhterem zevcesi Hz. Âmine’ye intikal etmiştir.Bu gecede ilahi feyizlerin bol olması, duaların kabule mazhar olması, bu gecenin değerini yükseltmektedir.

Bu gece O’nun yüzü suyu hürmetine salât-ü selam getirmek, O’nun varlığıyla iftihar ettiğimizin en temel göstergesidir. Ayrıca tüm İslam âlemi için tüm mübarek gecelerde olduğu gibi dua edilmesi tavsiye edilir.