Regaib Gecesi Hakkında

By | 14 Haziran 2015

regaib-gecesi-hakkinda    Recep ayının ilk Cuma gecesidir. Sözlükte ‘‘kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki “rağibe” nin çoğulu olan “reğaib” kelimesi “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel” manalarına gelir. Hicri takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.
Regaib gecesi, Kur’an’da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan olan receb ayında bulunmaktadır. Bir kısım alimler genel anlamda fazileti ayet ve hadislerde belirtilen receb ayının bir gecesi hasebiyle Regaib’in de faziletli gecelerden sayılacağını, namazın en üstün ibadet olup akşamla yatsı arasında nafile namaz kılmanın faziletli hakkında
hadisler, sahabi ve tabii sözleri bulunduğunu Müslüman toplumlarda özel zaman dilimleri olduğuna inanılan, dini duyguların yoğun şekilde yaşandığı bu geceleri vesile ederek kaza ve nafile namaz kılınanın, kuran okumanın, çeşitli hayırlar yaparak Allah’a yaklaşmaya çalışmanın dinen bir sakıncası olmayacağını ifade etmişlerdir.