Receb Ayında Okunacak Dualar Nelerdir?

By | 18 Mayıs 2015

receb-ayinda-okunacak-dualar-nelerdir   Allâhümme bârik lenâ fi racebe ve şa’bâne ve bellığna ramedân.
Manası: “Allah’ım, bizim için Receb ve Şaban aylarını bereketli kıl ve bizi Ramazan-ı Şerif’e ulaştır.”

Resulü Ekrem (s.a.v.) Receb ayına girdikleri vakit bu duayı okurlardı.
Receb ayı Cenabı Hakk a mahsus bir ay olduğu için, Allahü Teala’nın sıfatlarını bildiren İhlas Suresi bu ay boyunca sık sık okunmalıdır.
Receb ayının ilk gününe girince, Allah rızası için iki rekat nafile namaz kılınır. Sonra samimiyet içinde günahlara tevbe edilir. (111) defa: “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed” diye Efendimiz (s.a.v.)’e salât-ü selam getirilir. Akabinde (1660) defa “Yâ Allâh” diye teşbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün (1100) kere “Lâ ilahe illellâh”, (100) kere de “Muhammedün Resûlüllâh” diye teşbihe devam edilir.
Bu hal üzere üç ayların sonunda, (70 bin) kelime-i tevhid fazlasıyla okunmuş olur.

Estağfirullâhel azıymellezî lâ Ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyhi tevbete abdin zâlimin li nefsihî lâ yemlikü li nefsihî mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûrâ.
Manası: “Nefsine kötülük etmiş, ne ölürken, ne hayatında, ne dirilirken nefsine sahih olamayan kulun tevbesi gibi, Hayy ve Kayyum olan, kendinden başka ilah bulunmayan Allah’a istiğfar ederim.”

Cenabı Peygamber (s.a.v.) şöyle buyuruyor:
“Kim bu istiğfarı Receb-i Şerif ayında yedi defa okursa, Allahü Teala meleklerine “Bu kulumun günah defterini yırtıp atınız.” buyurur.”