Receb Ayı Hakkında

By | 18 Haziran 2015

receb-ayi-hakkinda    Receb ayı üç ayların ilkidir. Bu ayda “Regâib ve Miraç” olmak üzere iki kandil vardır.
Receb ayı, Allah’ın ayıdır. O ayda tevbekârlara, Allah’ın rahmeti yağdıkça yağar, Allah yolunda çalışanlara kabul nuru indikçe iner.
Receb kelimesi “tercib” kelimesinden türemiştir. Bu kelime ise ta’zim manasına gelir.
Kimilerine göre Receb, cennette, suyu sütten
daha beyaz, baldan daha tatlı, kardan daha soğuk olan bir nehrin adıdır. O sudan ancak, Receb ayını oruçlu geçirenler içer.
Efendimiz (a.s.) bu ay hakkında şöyle buyurmuştur:
“Receb ayı Allah’ın, Şa’ban ayı benim, Ramazan ayı ise ümmetimin ayıdır.”
0 ayda Allahü Teala, şefaatçıya ihtiyaç kalmaksızın kulunu bağışlar. Şöyle buyuruyor:
“Kim Receb ayında Allah’tan mağfiret dileyip de, sabah akşam yetmiş kere “Allah’ım, beni bağışla, tevbemi kabul et, bana merhamet et.”
diye yalvarırsa, ona kesinlikle ateş dokunmaz.”
Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Kim Receb ayında, perşembe, cuma ve cumartesi olmak şartıyla üç gün oruç tutarsa, Allah ona dokuz yüz sene ibadet sevabı yazar.”
Receb ayında çokça istiğfar etmek gerekir. Zira, bu ayda Allah’ın ateşten azad ettiği kullar vardır. Bu ayda bir gün oruç tutanlar için Cenabı Hakk’ın cennette altın ve gümüş köşkleri bulunmaktadır.
Mukatil (rahimehullah) şöyle der:
“Kaf Dağı’nın arkasında, yedi dünya büyüklüğünde, meleklerle dolu bir yer vardır. Her bir
Z)ç Jlyiar
meleğin elinde, üstünde “Kelime-i Tevhid” yazılmış bir sancak vardır. Melekler Receb’in her cumasında Kaf Dağı’nın etrafında toplanırlar. Ümmet-i Mu- hammed’in selameti için Allah’a şöyle niyaz ederler:
“Rabbimiz! Hazreti Muhammed (s.a.v.)’in ümmetini bağışla, onlara azab etme.”
Bu şekilde durmadan ağlarlar. Allahü Teala onlara sorar: “Ne istiyorsunuz?”
Cevap verirler:
“Biz Sen’den Ümmet-i Muhammed’i bağışlamanı istiyoruz.”

Cenabı Hakk onlara hitaben şöyle buyurur:

“İzzetim ve Celalim hakkı için, onların tümünü bağışladım.”